Make your own free website on Tripod.com

DEYİMLER

KISA   AÇIKLAMASI

Ha Ali hoca Ha Hoca Ali

Aralarında hiçbir fark olmayan

Hacı ağa

Şehre gelip bol para harcayanlar

Haddini bilmek

Kendi yetki ve sorumluluğunun sınırlarını bilip bu sınırları aşmamak

Hafif giyinmek

İnce serin giyinmek

Hak getire

yoktur,bulunmaz

Hakkın rahmetine kavuşmak

Ölmek

Hak vermek

Haklı olduğunu kabul etmek

Hali duman olmak

Kötü duruma düşmek

Halka dönük

Halkın yararına olan

Hallaç pamuğu gibi atmak

Darma dağınık etmek

Halis muhlis

Safi,katışıksız,tam

Halvet olmak

Kapalı bir yerde gizlice görüşmek

Hangi dağda kurt öldü

Hayret Nasıl oldu da bunu yaptı anlamında söylenir

Hanım evladı

Nazlı büyütülmüş

Har vurup harman savurmak

Hesapsızca harcama yapmak

Haşır neşir olmak

Kaynaşmak,beraber olmak

Havanda su dövmek

Boşu boşuna uğraşmak

Hava almak

Ulaşmak istediği şeye ulaşamayıp boşuna zahmet çekmek

Hava parası

Boşuna verilen para

Hayat memat meselesi

Ölüm kalım meselesi

Hazıra konmak

Başkasının hazırladığına gelip zahmetsiz sahip olmak

Hazır yiyici

Çalışmadan elindeki parayı malı yiyen

Hesap kesmek

Alı verişi kesmek

Hesap günü

Kıyamet günü

Hesaba katmak

Bir işin yapılmasında bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak

Hesabını bilmek

Savurganlıktan kaçınmak

Hızını almamak

Öfkelenip öfkesini yenememek

Hiçe saymak

Hiç önem vermemek,Yok saymak

Hoş görmek

Yapılan davranışı anlayışla karşılamak

Hoşafına gitmek

hoşuna gitmek

Hurdası çıkmak

Eskimek,yıpranmak,işe yaramaz hale gelmek

Hüküm vermek

bir konu hakkında karar vermek

Hükmü geçmek

Geçerliliğini yitirmek

Hor bakmak

Değer vermemek