Make your own free website on Tripod.com

2. SINIF

ÜNİTE PLÂNI

 

OKULUMUZ AÇILDI - OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA

 SAYI : 1                                                                   ÜNİTE NU. : 1 – 2


Hayat Bilgisi

Türkçe

Matematik

Resim - İş

Müzik

Beden Eğitimi

Bireysel ve Toplu Etkinlikler

Ünitelere Göre Yararlanılacak Kaynaklar


HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 1: OKULUMUZ AÇILDI

HEDEFLER ve DAVRANIŞLAR

HEDEF 1: Okula yeniden kavuşmanın sevincini duyuş

DAVRANIŞLAR

1. Okulun açılış törenine isteyerek katılma

2. Okulun açılış törenini ilgiyle izleme 

 

HEDEF 2: Tatilin yararlarının farkında oluş

DAVRANIŞLAR

1. Niçin tatil yapıldığını söyleme

2. Tatilde neler yaptığını söyleme

3. Tatilde yapmak isteyip de yapamadıklarını söyleme

 

HEDEF 3: Sınıfını tanıyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Yeni sınıfının adını söyleme / yazma

2. Yeni sınıfının yerini söyleme

3. Sınıfa yeni katılan arkadaşlarının adını söyleme

4. Sınıftan ayrılan arkadaşlarının adını söyleme 

5. Sınıftaki ders araç-gereçlerinin adını söyleme

6. Öğretmenine sınıf çalışmalarında yardımcı olma

 

HEDEF 4: Okulunu tanıyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Okulun adını doğru olarak söyleme / yazma

2. Okulun adresini doğru olarak söyleme / yazma

3. Okulun bölümlerinin yerlerini tarif etme

4. Okul yöneticilerinin adını ve görevlerini söyleme

5. Okuldaki diğer görevlileri söyleme

 

HEDEF 5:

Okulun önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Okulun yararlarını söyleme

2. Okuma-yazma bilmenin yararlarını açıklama

 

HEDEF 6: Sınıf eşyalarına zarar vermeden kullanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Sıraları dikkatli kullanma

2. Sınıf duvarlarını temiz tutma

3. Sınıfa getirilen ders araç-gereçlerini dikkatli kullanma 

4. Sınıf eşyalarına zarar vermeme

5. Ders araçlarını aldığı yere koyma

 

HEDEF 7: Kişisel okul eşyalarını temiz ve dikkatli kullanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Okul giysilerini temiz ve dikkatli kullanma

2. Çantasını ve çantasındaki eşyalarını temiz ve dikkatli kullanma

 

HEDEF 8: Okul kurallarına uyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Okula zamanında gelmek

2. Okula düzenli gelip / gitmek

3. Arkadaşlarını “Günaydın” diye selâmlamak

4. Öğretmenlerine “Günaydın” diye selâm vermek

5. Arkadaşlarına hoşgörülü davranmak

6. Çevresini rahatsız etmemek

7. Okulda kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmak

 

HEDEF 9: Okulunu ve çevresini temiz tutabilme

DAVRANIŞLAR

1. Tuvalet ve lâvaboları temiz kullanmak

2. Sınıf ve koridorları temiz tutmak

3. Okul bahçesine çöp atmamak

 

KONULAR

1. Okulumuz Açıldı

    a. Okulumuzun Açılış Günü

    b. İlköğretim Haftası

2. Tatilde Neler Yaptık? 

3. Sınıfımız

    a. Sınıfımızın Adı

    b. Sınıfımızın Yeri

    c. Sınıfımıza Yeni Katılan ve Sınıfımızdan Ayrılan Arkadaşlarımız

    ç. Sınıfımızın Araç - Gereçleri

4. Okulumuz

    a. Adı

    b. Adresi

    c. Okulumuzun Bölümleri

    ç. Okulda Çalışanların Görevleri

5. Okul Düzeni

    a. Kişisel Okul Eşyalarımız

    b. Okuldaki İlişkilerimiz

    c. Okul Kuralları

 

ÜNİTE 2: OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA

HEDEFLER ve DAVRANIŞLAR

HEDEF 1: Sınıfta görev paylaşımı bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. Sınıfta görev paylaşımının nasıl yapılacağını söyleme

2. Sınıf başkanının görevlerini söyleme / yazma

3. Sınıfta kurulacak eğitici kolların adlarını söyleme / yazma

4. Sınıfta kurulan eğitici kolların amacını söyleme / yazma

5. Nöbetçilerin görevlerini söyleme

 

HEDEF 2: Sınıfta yapılan seçim etkinliklerine katılabilme

DAVRANIŞLAR

1. Seçimlerde isteyerek aday olma

2. Seçim çalışmalarına katılma

3. Seçimlerde oy kullanma

4. Seçilen arkadaşlarını kutlama

5. Seçildiğinde arkadaşlarına teşekkür etme

 

HEDEF 3: Okulda hak ve sorumluluklar bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. Okuldaki kişisel hak ve sorumluluklarının neler olduğunu söyleme / yazma

2. Arkadaşlarına karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyleme

3. Öğretmenlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyleme

4. Diğer görevlilere karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyleme

 

HEDEF 4: Evde iyi ilişkiler kurma bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. Evde kararların ortak alınması gerektiğini söyleme

2. Evde alınan ortak kararların birlikte uygulanması gerektiğini söyleme

3. Bir yere giderken büyüklerinden izin alması gerektiğini söyleme

4. Bazı kararları alırken büyüklerine danışacağını söyleme

5. Ailede işlerin yardımlaşarak yapılması gerektiğini söyleme

6. Ailede kendisinin yapabileceği işleri söyleme

7. Ailede sevinç ve üzüntünün paylaşıldığını söyleme

8. Aile büyüklerinin uyarılarını dikkate almanın gereğini söyleme

 

HEDEF 5: İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetleri fark ediş

DAVRANIŞLAR

1. İnsanların hak ve hürriyetlere sahip olduklarını söyleme

2. İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetlere örnekler verme

 

HEDEF 6: İhtiyaç ve istek bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. İhtiyaç kavramının anlamını söyleme

2. İstek kavramının anlamını söyleme

3. Verilen örnekler arasında ihtiyaçları seçip işaretleme

4. Verilen örnekler arasından istekleri seçip sıralama

 

HEDEF 7: İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1. İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kendi cümleleriyle söyleme / yazma

2. Verilen örnekler arasından ihtiyaçları seçip işaretleme

3. Verilen örnekler arasından istekleri seçip sıralama

4. İhtiyaç ve isteklerin seçiminin aile bütçesine etkisini açıklama

 

HEDEF 8: Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark ediş

DAVRANIŞLAR

1. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini söyleme

2. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini örneklendirme

 

HEDEF 9: Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu fark ediş

DAVRANIŞLAR

1. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu söyleme

2. Bu hak ve hürriyetleri örneklendirme

3. Cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz insan hak ve hürriyetlerini söyleme

 

HEDEF 10: Demokratik yaşamın gereklerine uymaya istekli oluş

DAVRANIŞLAR

1. Düşüncelerini çekinmeden söyleme

2. Kendine güven duyma

3. Eleştirilere açık olma

4. Eleştirilerinde yapıcı olma

5. Davranışlarını kontrol etme

6. Başkalarını rahatsız etmeme

7. Konuşanın sözünü kesmeden dinleme

8. Kişisel farklılıkları kabul etme

9. Alınan ortak kararlara uyma

 

KONULAR

1. Okulda Demokrasi

    a. Sınıfta İş Bölümü

        1. Sınıf Başkanlığı

        2. Eğitici Kollar

        3. Nöbet

   b. Okulda Sorumluluklarımız

       1. Kendimize Karşı

       2. Arkadaşlarımıza Karşı

       3. Öğretmenlerimize Karşı

       4. Diğer Görevlilere Karşı

       5. Okul Kuralları ile İlgili Sorumluluklarımız

2. Evde Demokrasi 

    a. Ailede Sorumluluk Paylaşımı

    b. Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler

    c. İhtiyaç ve İstekler

3. İnsan Hak ve Hürriyetleri ile Sorumluluklar

    a. İletişim Hürriyeti

    b. Basın Hürriyeti

    c. Öğrenim Hürriyeti

4. Vatandaşlık Görevleri (Seçme ve Seçilme Hakkı)

 

ATATÜRKÇÜLÜK

1. Atatürk’ün İnsan, Vatan ve Millet Sevgisi

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

2. Dünya Çocuk Günü (Ekimin ilk pazartesi günü)

3. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim )

4. Mahalli Kurtuluş Günü

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


TÜRKÇE

ANLAMA

AMAÇ 1: Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme alışkanlığı kazanmak

DAVRANIŞLAR

A. Dinleme ve izleme tekniği bakımından 

1. Sırada ya da bir iskemlede uygun bir şekilde oturabilmek

2. Televizyon ekranına ve film perdesine uygun uzaklıkta oturabilmek

B. Okuma tekniği bakımından

1. Parmakla ya da kalemle izlemeden gereksiz hareketler yapmadan okuyabilmek

2. Göz ve kitap arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek

9. Düzeyine uygun tekerleme ve şiirler okuyabilmek (Öğrenciler ezberlemek için zorlanmamalıdır.)

C. Anlama tekniği bakımından 

1. Resimleri metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek

 

ANLATIM

AMAÇLAR

1. Kendinin ve öğretmeninin adını söyleyebilmek, ev ve okul adresini söyleyip yazabilmek

4. Sınıfta veya bir topluluk önünde işitilebilecek, anlaşılabilecek gibi güçlük çekmeden kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilmek

DAVRANIŞLAR

A. Sözlü olarak

1. Öğretmenin, aile bireylerinin adlarını, soyadlarını söyleyebilmek

2. Evinin adresini söyleyebilmek

11. Konuşmalarda görgü kurallarına uyabilmek

B. Yazılı olarak

1. Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını, numarasını yazabilmek

2. Evinin adresini yazabilmek

3. Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı 3-5 cümle ile anlatabilmek

 

DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR

1. Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilmek doğru yazabilmek, hece ve seslere ayırabilmek

2. Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak zenginleştirebilmek

3. Bu sınıfların kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilmek ve noktalama işaretlerini kullanabilmek

5. Tür adlarını özel adları tanıyabilmek, bunları adın durumlarına uygun biçimleriyle kullanabilmek

DAVRANIŞLAR

1. Kullandığı, özellikle Hayat Bilgisi dersinde geçen kelimeleri düzgün söyleyebilmek, doğru yazabilmek

4. Cümlelerin ilk harflerini büyük harfle yazabilmek

5. Cümlelerin sonuna nokta ya da soru işareti koyabilmek

 

YAZI

AMAÇ 1: Yazı yazarken, sırada çalışmaya uygun oturmanın kuralını kavrayabilmek

DAVRANIŞLAR

1. Yazı yazarken, neden göğsü sıraya dayamadan oturmak gerektiğini söyleme / yazma 

2. Yazı yazarken, kolların sıraya nasıl dayanması gerektiğini söyleme / yazma

3. Yazı yazarken, göz ile yazı materyali arasındaki mesafeyi açıklama

 

AMAÇ 2: Yazı yazarken, sırada çalışmaya uygun oturma becerisi

DAVRANIŞLAR

1. Sırada, kuralına uygun şekilde oturma

2. Yazı yazarken, sırada oturma kurallarına uyma

 

AMAÇ 3: Yazı dersinde kullanılan belli başlı araç-gereçler bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. Gösterilen bir araç-gerecin adını söyleme / yazma

2. Gösterilen bir araç-gerecin, ne işe yaradığını söyleme / yazma

3. Adı belirtilen araç-gereci, bir dizi araç-gereç arasından seçip alma / gösterme

 

AMAÇ 4: Yazı araç-gereçlerini kullanma becerisi

DAVRANIŞLAR

1. Kalemi, uç kısmından itibaren 2 cm geriden, baş, işaret ve orta parmaklar arasında rahatça tutma

2. Defteri uygun şekilde açma

3. Kılavuz kartonu, sayfanın altına yerleştirme

4. Defteri boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanma

 

AMAÇ 5: Yazı araç-gereçlerini, temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

DAVRANIŞLAR

1. Yazı araç-gereçlerini temiz kullanma

2. Yazı araç-gereçlerini temiz kullanmayanları uyarma

3. Yazı araç-gereçlerini toplayıp çantasına koyma

 

ARAÇLAR

Ünite Dergisi

1. Okul Özlemi

2. Okulumuz (Şiir)

3. Dünya Çocukları (Şiir)

4. Demokrasi

5. Kedim (Serbest Okuma) (Şiir)

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


MATEMATİK

KONULAR

A. VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Benzerlik ve Farklılık

HEDEF 1: Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Üçü birbirine benzer dört varlıktan farklı olanı gösterip işaretleme

2. Üçü birbirine benzer dört varlıktan birbirine benzeyenleri gösterip işaretleme

3. Dört varlıktan benzer olanları ikişer gruplayarak gösterip işaretleme

4. Aynı cins varlıklardan oluşan en çok dört farklı gruptan birindeki varlıklara benzer olarak verilen bir varlığı uygun gruba koyma

 

B. RİTMİK SAYMALAR

100’e Kadar İkişer Ritmik Sayma

HEDEF 1: 100’e kadar ikişer ritmik sayabilme.

DAVRANIŞLAR

1. 2 veya 2’nin katı olan bir doğal sayıdan başlayarak 100’e kadar ikişer ritmik sayma

 

C. KÜMELER

Küme ve Eleman

HEDEF 1: Kümeyi ve elemanı kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1. Verilen varlıklar toplamından oluşan bir küme söyleme 

2. Bir kümeyi oluşturan varlıkların adlarını söyleme

3. Sözlü olarak ifade edilen kümenin elemanlarının resmini çizerek veya adlarını yazarak şemasını yapma

4. Verilen bir varlığı belirtilen bir kümeye ait olup olmadığını söyleyip sembol kullanmadan yazıyla yazma

8. Verilen kümeler arasından boş kümeyi seçip işaretleme

9. Boş bir kümeyi şemasıyla gösterme

10. Boş kümenin eleman sayısını söyleyip yazma

 

Ç. DOĞAL SAYILAR

a. İki Basamaklı Doğal Sayılar

b. Basamak Kavramı

c. İki Basamaklı Doğal Sayıları Çözümleme

HEDEF 1: 100’e kadar olan doğal sayıları kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1. En çok 9 onluktan oluşan bir kümedeki onlukların sayısını söyleyip yazma

2. En çok 9 onluk ve 9 birlikten oluşan bir kümedeki onlukların ve birliklerin sayılarını söyleyip yazma

3. En çok 99 elemanlı bir kümeyi onluk ve birliklerinden oluşan iki küme biçiminde gösterip şemayı yapma 

5. İki basamaklı bir doğal sayıdaki onluk ve birliklerin sayısını söyleme

6. İki basamaklı bir doğal sayıyı rakamla yazma

7. İki basamaklı bir doğal sayıyı okuma ve yazıyla yazma

8. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerin toplamı olarak yazma

9. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bir önce veya bir sonra gelen bir doğal sayıyı söyleyip yazma

 

D. TOPLAMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

HEDEF 1: Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Bir basamaklı iki doğal sayının toplama işleminde, toplamı onluk ve birliklerine ayırıp şekille gösterme

2. Eldesiz toplamayı gerektiren iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak toplayıp sonucu yazma.

3. Eldesiz toplamayı gerektiren iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı doğal sayıyı alt alta veya yan yana toplayıp sonucu yazma.

b. Toplama İşleminde “0” Sıfırın Etkisi

 

HEDEF 2: Toplama işleminde “0” sıfırın etkisini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1. Elemanı olan bir küme ile boş kümenin birleşiminden oluşturulan yeni kümenin eleman sayısını söyleyip yazma

2. Bir sayının “0” ile toplamını söylep yazma 

c. Toplama İşlemiyle İlgili Problemler

 

HEDEF 4: Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme

DAVRANIŞLAR

1. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının toplama işlemini gerektiren bir problemi çözme 

 

E. ÇIKARMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

HEDEF 1: En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayının çıkarma işlemini şekille gösterme.

2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak çıkarıp sonucu söyleyip yazma

3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde verilen bir basamaklı bir doğal sayıyı alt alta veya yan yana çıkarıp sonucunu söyleyip yapma

 

b. Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişki

HEDEF 4: Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Verilen bir toplama işleminde, toplamın toplananların her birinden büyük olduğunu söyleme

2. Verilen bir çıkarma işleminde; eksilen çıkan ve fark arasındaki ilişkiyi söyleme

 

c. Toplama ve Çıkarma İşlemleriyle İlgili Problemler

HEDEF 5: En çok iki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme

DAVRANIŞLAR

1. Toplama ve çıkarma işlemleriyle çözülebilecek iki işlemli bir problemi çözme

 

F. ÇARPMA İŞLEMİ

a. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

HEDEF 1: Çarpımları 50’ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemi yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. 2’nin 20’ye kadar olan katlarından belirtilen birini söyleyip yazma.

2. Her birinde iki varlık bulunan en çok 10 gruptaki toplam varlık sayısını çarpma işlemiyle bulup yazma

3. Çarpımı 20’ye kadar olacak şekilde, çarpanlarından biri 2 olan çarpma işlemini yapıp sonucunu söyleyip yazma

4. 2 ile çarpımı 20’ye, 5 ile çarpımı 50’ye, 4 ile çarpımı 40’a, 3 ile çarpımı 30’a kadar olan doğal sayılar olacak şekilde verilen çarpma işlemlerini yapıp sonucunu söyleyip yazma

 

b. Çarpma İşlemiyle İlgili Problemler

HEDEF 5: En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme.

DAVRANIŞLAR

1. En çok iki basamaklı bir doğal sayının 2, 5, 4 veya 3 ile eldesiz çarpma işlemiyle çözülebilecek bir problemi çözme

 

H. ÖLÇÜLER

Uzunluk Ölçüleri

HEDEF 1: Metre ve santimetre bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. Bir cetvel veya metre üzerinde “1” santimetrelik bir uzunluk gösterme.

2. Bir metrelik uzunluğun 100 santimetre olduğunu söyleme

3. Metrenin kısaltılmış gösterimini “m” olduğu söyleyip yazma

4. Santimetrenin kısaltılmış gösterimini “cm” olduğunu söyleyip yazma.

5. Santimetrenin metrenin as katlarından biri olduğunu söyleyip yazma

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


RESİM - İŞ

AMAÇ 1: Çalışmalarda kullanılan gerecin adlarını söyleme

DAVRANIŞLAR

1. Kullanacağı araç ve gerecin adlarını söyleme

2. Söylenen araç ve gereci gösterme

3. Araç ve gereçlerin nerede kullanılacağını söyleme

4. Araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını söyleme

5. Araç ve gereçleri korumanın önemini söyleme

 

AMAÇ 2: Araç ve gereçlerin kullanma becerisi

DAVRANIŞLAR

1. Konuya uygun araç-gereci seçme

2. İlgili malzemeyi çalışmaya hazırlama

3. Araç-gereçleri kuralına uygun kullanma

4. Çalışma ortamını temiz tutma

5. Araç-gereçlerini bir sonraki kullanımına hazırlama

 

AMAÇ 3: İki boyutlu çalışmalar bilgisi

DAVRANIŞLAR

1. İki boyutun ne olduğunu söyleme

2. Çevresindeki iki boyutlu çalışmalardan örnekler gösterme

3. Küçük ve büyük boyutun ne olduğunu söyleme

4. Büyük boyutlu yüzeylere daha rahat çalışılacağını söyleme

5. Koyu çizgilerin kalın uçlu gereçlerle, ince çizgilerin ince uçlu gereçlerle çizildiğini söyleme

 

AMAÇ 4: İki boyutlu çalışmalar yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Çalışılacak yüzeylerin büyüklüğüne uygun olarak nesneleri büyük veya küçük yapma

2. Büyük yüzeylere büyük biçimler yapma

3. Çalışmayı yüzeyin tümüne uygulama

 

AMAÇ 5: Varlıkların belli başlı özelliklerinin farkına varış

DAVRANIŞLAR

1. Çevresindeki varlıkların uzun-kısa, büyük-küçük, dar-geniş, vb. özelliklerini söyleme

2. Duran bir varlıkla hareket hâlindeki varlıkları ayırt etme

3. Varlıkların üzerindeki düz, pütürlü, kareli, desenli gibi doku farklılıkların sezme

 

AMAÇ 6: Çizgisel çalışmalar yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Yüzeyler üzerinde, değişik çizgileri kullanarak, çizgisel çalışmalar yapma

2. Çalışmalarda rahat ve serbest çizgiler kullanma.

3. Kâğıdın bütün yüzeyini kullanmaya özen gösterme

 

KONULAR

1. Araç ve Gereç

2. Çizgi Çalışmaları

3. İki Boyutlu Çalışmalar

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


MÜZİK 

HAYATIMIZDA OYUN, HAREKET, SES VE MÜZİK

AMAÇ 1: Çevresindeki varlıkların seslerini ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR

1. Duyduğu bir sesin ait olduğu canlı varlığı gösterme

2. Duyduğu bir sesin ait olduğu cansız varlığı gösterme

3. Duyduğu bir sesin ait olduğu canlı varlığın adını söyleme

2. Duyduğu bir sesin ait olduğu cansız varlığın adını söyleme

 

AMAÇ 2: Okulda oynadığımız oyun ve dans müziklerinin adlarını söyleme

DAVRANIŞLAR

1. Okulda oynadığımız oyun ve dans müziklerinin adlarını söyleme

2. Müziği verilen oyun ve dansın adını söyleme

 

AMAÇ 3: Bildiği kullandığı araçları, çıkardıkları seslerle ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR

1. Duyduğu bir sesin ait olduğu aracı gösterme 

2. Duyduğu bir sesin ait olduğu aracın adını söyleme

 

AMAÇ 4: Çevresindeki çalgıları kullanış şekillerine göre tanıyabilme

DAVRANIŞLAR

1. Çevresindeki vurularak çalışan çalgıların adlarını söyleme

2. Çevresindeki üflenerek çalınan çalgıların adlarını söyleme

3. Çevresindeki dokunularak çalınan çalgıların adlarını söyleme

4. Çevresindeki sürtülerek çalınan çalgıların adlarını söyleme

 

AMAÇ 5: Müziğin düzenlenmiş seslerden oluştuğunu anlayabilme

DAVRANIŞLAR

1. Gürültünün düzensiz seslerden oluştuğunu söyleme

2. Söyleyip dinlediği şarkılardaki seslerin düzenli olduğun fark edebilme

3. Müziğin, seslerin düzenlenmesi olduğunu söyleme

 

AMAÇ 6: Çevresindeki varlıkları, hareket ve sesleriyle canlandırabilme

DAVRANIŞLAR

1. Adı verilen canlı varlığın hareketini yapma

2. Adı verilen cansız varlığın hareketini yapma

3. Adı verilen canlı varlığın sesini çıkarma

4. Adı verilen cansız varlığın sesini çıkarma

 

AMAÇ 7: Bildiği müzikleri birlikte düzenli ve anlamlı söyleyebilme

DAVRANIŞLAR

1. Söylenilen şarkıyı birlikte başlayp, birlikte bitirme

2. Birlikte şarkı söylerken, sesini arkadaşlarının seslerine uydurma

3. Birlikte şarkı söylerken, şarkı sözlerinin anlamına dikkat etme

4. Birlikte şarkı söylerken belli yerlerde soluk alma

 

AMAÇ 8: Okulda oynadığımız oyun ve dans müziklerine uygun devinimlerle eşlik edebilme

DAVRANIŞLAR

1. Söylediği sayışma ve tekerlemelere uygun hareket yapma

2. Oyun ve dans müziklerine uygun hareket yapma

 

AMAÇ 9: Sesini sağlıklı kullanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Konuşurken, şiir okurken, şarkı söylerken gereksiz yere bağırmama

2. Ses sağlığını bozmayacak şekilde yeme içme

 

AMAÇ 10: Söyleyip, dinlediği şarkıya düzeyine uygun basit araç ve gereçlerle eşlik yapabilme

DAVRANIŞLAR

1. Müziksel araç ve gereçlerle dinlediği şarkıya düzenli vuruşlar yapma

2. Müziksel araç ve gereçlerle dinlediği şarkının ritmini vurma

 

AMAÇ 11: Düzenli sesler oluşturabilme

DAVRANIŞLAR

1. Düzenli ses veren araç ve gerç arama bulma

2. Bulduğu araç ve gereçten düzenli sesler elde etme

 

AMAÇ 12: Birlikte düzenli ve anlamlı şarkı söylemeye istekli olabilme

DAVRANIŞLAR

1. Birlikte şarkı söyleme isteğini hareketiyle belli etme

2. Söylenen şarkıda, ezginin ve sözlerin anlamına dikkat etme

 

AMAÇ 13: Okul ortamında müzik dinlemekten hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Belirli gün ve haftalardaki müzik etkinliklerini izleme

2. Belirli gün ve haftalardaki müzik etkinliklerini dinlemeye istekli olma

 

AMAÇ 14: Düzeyine uygun müziklere, basit araç ve gereçlerle eşlik yapmaktan hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Söyleyip, dinlediği şarkıya, müziksel araç ve gereçlerle düzenli vuruşlar yapmayı isteme

2. Söyleyip, dinlediği şarkının ritmini, müziksel araç ve gereçlerle vurmayı isteme

 

AMAÇ 15: Müzik yoluyla arkadaş çevresini genişletebilme

DAVRANIŞLAR

1. Müzik yoluyla yeni arkadaşlar edinme

2. Edindiği yeni arkadaşlarla müzik yapma

 

AMAÇ 16: Düzenli sesler oluşturmaktan hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Düzenli ses veren araç ve gereç aramayı isteme

2. Bulduğu araç ve gereçten düzenli sesler elde etmeyi isteme

 

KONULAR

A. Hayatımızdaki Varlıkların Hareket ve Sesleri

B. Oynadığımız Oyunlar ve Dans Müzikleri

C. Sesimiz, Müzik Araçlarımız

Ç. Ses Düzenlemeleri ve Müzik

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


BEDEN EĞİTİMİ

KOŞULAR

KONULAR

1. Ara Dinlenmeli Koşular

2. Hız Koşuları

3. Koşu Oyunları

 

AMAÇ 1: Koşular ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Koşarken kuş gibi kanat çırpma ve süzülme taklidi yapma

2. Kolları pervane gibi çevirerek koşma

3. Tay gibi koşma

4. Topukları kalçaya değdirerek koşma

5. Dizleri karna çekerek koşma

6. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş engelleri aşarak koşma

 

AMAÇ 2: Koşular ile ilgili dayanıklılığı geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Ara dinlenmelerle hafif tempoda 5-8 dakika koşma

2. Koşu oyunları oynama

 

AMAÇ 3: Koşular ile ilgili çabukluğu geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Göze hitap eden uyarılar ile adım duruşundan çıkış yapma

2. 30-40 m hızla koşma

3. Koşu oyunları oynama

 

AMAÇ 4: Koşularda dostça oynama ve yarışabilme

DAVRANIŞLAR

1. Oynarken arkadaşlarına zarar verecek hareketlerden kaçınma

2. Oyun kurallarına uyma

3. Oyun ve yarışmalarda kazanan kişi veya grubu alkışlama

 

AMAÇ 5: Koşularda temiz hava ve güneşten faydalanabilme

DAVRANIŞLAR

1. Açık havada koşma ve oyun oynama

2. Çevre gezilerine katılma

 

ATLAMALAR

KONULAR

1. Durarak ve Hız Alarak Yükseğe ve Uzağa Atlama

2. Derinliğe Atlama

3. Atlamalarla ilgili Taklit ve Oyunlar

 

AMAÇ 6: Atlamalar ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Çömelik duruştan sıçrayarak ayağa kalkma ve çömelme

2. Koşarak 25-30 cm yükseklikteki araçların üzerine çıkma, aşağı atlama ve konma

3. Lâstik veya ip üzerinden tek-çift bacak ile düz veya eksende dönüşle atlama

4. Sağa-sola hareket ettirilen 25-30 cm yükseklikteki ip veya çubuk üzerinden atlama

5. Çeşitli şekillerde ip atlama

 

AMAÇ 7: Atlamalar ile ilgili çabukluğu geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. En çabuk şekilde öne, yanlara, geriye ayak değiştirerek tek ve çift bacak sıçrama

2. Değişik yönlere serçe gibi sıçrama

3. Hız alarak mindere, kum havuzu veya yumuşak zemine serbest olarak atlama ve çift ayakla konma

4. Çevrilen ipten atlama

 

AMAÇ 8: Atlamalarla kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

DAVRANIŞLAR

1. Tek ve çift bacak; öne, geriye, yanlara sıçrama

2. Yerinde çift bacak sıçrayarak dizleri karna çekme

3. Seksek sıçrayarak değişik yönlere hareket etme

4. Durduğu yerden tek ve çift bacak uzağa atlama

5. Yere çizilen dairelerden birinden diğerine sıçrama

 

Sayfa başına gitmek için tıklayın...


BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇLAR 

AMAÇ 1: Kurallarına uygun konuşma yapabilme

 

AMAÇ 2: Konuşmalarda görgü kurallarına uyabilme.

 

AMAÇ 3: Sınıfta işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde konuşabilme

 

AMAÇ 4: Selâmlaşırken uyulması gereken kuralları kavrayabilme

 

AMAÇ 5: Kendini veya bir arkadaşını tanıtırken kurallara uygun tanıtabilme

 

AMAÇ 6: Tanışma yaparken uyulması gereken kuralları kavrayabilme

 

KONULAR

A. Güzel Konuşma

B. Selâmlaşma

C. Kendini Tanıtma 

Ç. Tanıtma ve Tanıştırma

D. Adres Sorma

E. Grup TartışmalarıSayfa başına gitmek için tıklayın...


ÜNİTELERE GÖRE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

KAYNAK KİŞİLER

Öğretmen, anne, baba, okuldaki tüm çalışanlar, okulumuzdan yetişmiş kişiler, itfaiye görevlileri

 

YAZILI KAYNAKLAR

Ders kitaplarımız, ansiklopediler, imlâ kılavuzu, sözlükler, ünite ile ilgili yardımcı ders kitapları, hikâye, şiir ve test kitapları

 

ARAÇ - GEREÇLER

Tatilimizle ilgili resimler. Sınıfımızdaki eşyalar. Çevremiz ve evimizdeki hayvanlar. Mevsim şeridi. Ders programı ve zaman çizelgesi. Belirli gün ve haftalarla ilgili dergi, broşür ve gazeteler. Metre, baskül, cetvel, yangın söndürme araçları, oy pusulası, sandık (boş kutu) ve Atatürk’le ilgili kitaplar

 

YÖNTEMLER

Tartışma, gezi - gözlem, soru - cevap, anlatım, rol yapma, uygulama

 

GEZİ-GÖZLEM-İNCELEME

Okul çevresini gezme. Okulun bölümlerini inceleme Sınıf düzenlerini görme. Varsa hayvanat bahçesine gezi

 

DEĞERLENDİRME

1. Ünite konularının sınıfa anlatılması

2. Gezi - gözlem - inceleme sonuçlarının anlatılması

3. Ünite konularında amaçlara ulaşma derecesinin tespiti

4. Ünitenin sözlü, yazılı ve test sorularıyla değerlendirilmesi

5. Amaca ulaşılmayan konuların tespiti ve pekiştirici çalışmaların yapılması

6. Konuların özetlenerek yazılması. Ünite köşesinin hazırlanmasıSayfa başına gitmek için tıklayın...

Planlara dön